Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Hur blir jag medlem med rösträtt?

För att bli medlem med rösträtt på stämman krävs att du är med i SAMI och att du har fått ersättning vid två utbetalningstillfällen, du ska också själv stå som innehavare av rättigheterna.

Du skickar in en ansökan som ska vara skriftlig, undertecknad och bevittnad, samt skickas med post. Beslut om medlemskap tas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte. Ladda ner blankett för ansökan