Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Hur bör en framtida fördelningsmodell utformas om oavvislig ersättningsrätt införs?

En framtida modell för insamling och fördelning bör säkerställa att musiker och artister garanteras löpande ersättning när inspelningar som de medverkat på används. Detta oavsett om användningen sker via en överföring på begäran (on demand) eller ej.

Exakt vilken fördelningsmodell som ska tillämpas i just detta fall bör, och ska dock bestämmas av medlemmarna i den kollektiva rättighetsorganisation som samlar in pengar i respektive medlemsland. I Sveriges fall SAMI. Lagstiftningen har historiskt sett överlämnat till den organisation som samlar in ersättning att hantera reglerna för fördelning och betalning. De kollektiva förvaltningsorganisationerna har redan etablerade system och modeller för annan insamling liksom data på vilka som faktiskt har medverkat på inspelningarna – något som idag saknas hos skivbolag (framställare) och plattformar. Det är därför dessa organisationer har bäst förutsättningar att löpande kunna betala ut pengar till alla de som har medverkat på inspelningarna när de används.