Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Hur kommer SAMI att fördela ersättningen till artister och musiker?

Som insamlande organisation ansvarar SAMI för fördelning och utbetalning av tilläggsersättningen. Lagstiftaren har överlämnat åt organisationen att bestämma de närmare reglerna för fördelning och genombetalning.

Artister och musiker som företräds av annan förvaltningsorganisation än SAMI kommer att erhålla sin ersättning under SAMI:s bilaterala avtal.