Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Hur påverkas användarna av en oavvislig ersättningsrätt?

Genom att utövare och artister kan få mer betalt via oavvislig ersättning främjas mångfalden i svensk musik.

Det stora flertalalet är villiga att betala för den musik de lyssnar på. Människor är beredda att betala för musik på nätet. Förstår man att pengar går till de som skapar musik ökar också betalningsviljan.

De nya digitala tjänsterna har inneburit en helt annan nivå av spridning/tillgång av musik än tidigare. Det är naturligtvis välkommet såväl för artister och musiker (som får sina framföranden mer spridda) som för användarna (som får tillgång till en stor mängd musik för en mycket liten summa). Detta faktum kommer inte förändras av en oavvislig ersättningsrätt som endast kommer utgöra en mycket liten andel av den stora kakan.