Meny
  sami.se »
 • FAQ
 • »
 • Hur ska redovisning till SAMI gå till?

Skivbolaget ska lämna den information som SAMI behöver för att ersättningen ska kunna beräknas, det vill säga information om vilka inspelningar och rättighetshavare som berörs samt intäkter hänförda till respektive inspelning. Redovisningen ska ske per inspelning (se filspecifikation) och om möjligt omfatta följande information (de som är stjärnmärkta är obligatorisk information):

 • Huvudartist*
 • Titel*
 • Albumtitel (om ej singel)*
 • Label*
 • Första utgivningsår*
 • ISRC*
 • Inspelningsland
 • Tillgänglig information om samtliga medverkande med särskilt angivande av om rättigheterna förvärvats mot en engångsersättning (eller annan icke monetär ersättning) eller om vederbörande uppbär royalty
 • Total bruttointäkt för inspelningen under aktuellt redovisningsår (specificerad per förfogandetyp)*
 • Beräknad tilläggsersättning avseende aktuell inspelning (uppgift om värdet av 20 % av den totala bruttointäkten)*
 • Avsändarens (bolagets) organisationsnummer alternativt kundnummer (”sender id)*