Meny

Varje år genomför SIFO en undersökning åt oss för att vi ska veta vad som spelas i de verksamheter som inte rapporterar. När vi vet hur musik spelas i t ex butiker, restauranger, hotell och gym, vet vi också hur vi kan använda de spelrapporter vi faktiskt har för att fördela så rättvist som möjligt.

Vi får även in spelrapporter från radio och tv om vilken musik som spelas i deras kanaler. Författarfonden förser oss med uppgifter om vilka fonogram som lånats ut på svenska bibliotek.