Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Innebär oavvislig ersättningsrätt att man får dubbel ersättning?

Nej. De flesta utövare får idag ingen ersättning alls för den faktiska användningen över tid, och för några är den mycket liten i förhållande till hur mycket inspelningen används. Det innebär också att utövarnas andel av de totala intäkterna på plattformarna är försvinnande liten.

Den ersättningen som är tänkt att införas handlar inte om ”dubbel ersättning”, utan om att en särskild ny rätt till upphovsrättslig ersättning införs för att garantera skälighet i ersättningarna över tid. Detta är en enkel utformad ersättningsfunktion som adderas till befintliga bestämmelser och avtal.

Aktörer som tillgängliggör framträdanden behöver bara göra en betalning till en kollektiv förvaltningsorganisation.

Plattformarnas och musikbolagens affärsmodeller bygger på att de får löpande intäkter via till exempel reklam och abonnemang. Ackumulerade vinster tillkommer för nyttjanden av upphovsrättsligt skyddat material. Det är rimligt att musikbolag och plattformar ska kunna gå med vinst, men det är också rimligt att de som skapar innehåll får åtminstone en viss del av dessa löpande inkomster från det som tillgängliggörs på plattformarna.