Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Jag ska företräda en kollega på stämman – hur gör jag?

För att kunna rösta åt någon annan behöver du en fullmakt. Den ska laddas upp samtidigt som du anmäler dig för att delta i stämman. Fullmakt måste bifogas vid anmälan. Ett ombud får företräda högst tre medlemmar.

Mer information om hur själva röstningen går till kommer du att få i god tid inför stämman.