Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Har jag rösträtt på föreningsstämman?

Alla som har medverkat på en inspelning kan ansluta sig till SAMI, men vill du kunna rösta på SAMI:s föreningsstämma behöver du du vara medlem med rösträtt. För att kunna bli medlem rösträtt krävs att du är ansluten till SAMI och har fått ersättning vid två utbetalningstillfällen. Du ska också själv stå som innehavare av rättigheterna, alltså inte ha fört över dem till ditt bolag.

Ansök om medlemskap med rösträtt genom att skicka in en skriftlig ansökan med post till SAMI, den ska vara undertecknad och bevittnad.
Beslut om medlemskap tas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte.