Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • När och hur ofta ska betalning ske?

Tilläggsersättningen ska redovisas och betalas årsvis. Betalningsskyldigheten gäller från och med intäktsåret 2014 (för inspelningar släppta under 1963) och framåt.

SAMI kommer att samla in ersättningar för åren 2014–2019 under 2020. Det innebär att redovisning för de inspelningar som omfattas ska ske enligt nedan.

Intäktsår: 2014–2019
Inspelningar släppta: 1963–1968
Redovisning till SAMI snarast 2020

Intäktsår: 2020
Inspelningar släppta: 1963–1969
Redovisning till SAMI senast: 2021-05-30

Intäktsår: 2021
Inspelningar släppta: 1963–1970
Redovisning till SAMI senast: 2022-05-30
osv…

Betalningen sker sedan mot faktura från SAMI, med 30 (trettio) dagar betalningsvillkor. Första fakturan kommer att skickas efter det att första redovisningen inkommit till SAMI, dock senast under november månad 2019. Därefter sker redovisning årligen i maj månad och fakturering i juni månad.