Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Vad händer med ersättning till musiker som inte kan identifieras?

I den utsträckning berörd musiker inte går att identifiera eller lokalisera på grund av bristande information från bolaget och/eller att information saknas hos SAMI, reserveras ersättningen enligt SAMI:s vanliga fördelningsregler till dess att rättighetshavaren kan identifieras eller fordran preskriberas. Användningen av eventuellt preskriberade ersättningar beslutas av SAMI:s årsstämma. SAMI kommer förstås att arbeta för att insamlad ersättning ska fördelas och betalas till berörda musiker så snabbt som möjligt – det är därför det är så viktigt att ni som skivbolag förser oss med så mycket relevant information som möjligt.