Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Vad pratar man om på föreningstämman?

I korta drag redovisar styrelsen hur året har gått och revisorerna berättar om sin granskning av organisationens redovisning. Man röstar om till exempel användning av ersättningar för kulturella och utbildningsrelaterade ändamål
och väljer nya styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

Hela dagordningen för årets stämma finns att läsa här på sidan. Vissa av punkterna som ska tas upp har också mer information i bilagor, som även de kan laddas ner här på sidan.