Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Varför är inte befintliga ersättningsmodeller och kollektivavtal en rimlig lösning?

Artisternas och musikernas motpart på marknaden är globala storbolag. Den svenska modellen med kollektivavtal fungerar inte eftersom styrkeförhållandena är så exceptionellt oproportionerliga.

Kollektivavtalslösningar tillämpas bara i ett fåtal länder och då särskilt på den audiovisuella sidan eller så täcker den inte in tillgängliggörande på begäran. Dessutom är det viktigt att notera att kollektivavtalen endast skyddar artister som är anställda för en viss produktion som utförs enligt villkoren i dessa avtal. Detta innebär i allmänhet att artister som arbetar i andra medlemsstater under olika arrangemang inte kommer att kunna dra nytta av villkoren i dessa avtal när framförandena görs tillgängliga on demand i dessa andra länder.