Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Varför behövs en oavvislig ersättningsrätt?
  • Styrkeförhållanden i förhandlingar mellan å ena sidan stora aktörer som musikbolag och streamingtjänster och å andra sidan enskilda musiker och utövare präglas av stor obalans. Den enskilda utövaren har fått allt svårare att hävda sina intressen. Detta har lett till en orättvisa där många artister och musiker i praktiken inte kan försvara sina intressen och därigenom får mycket liten ersättning för nyttjandet av deras framträdanden. En oavvislig ersättningsrätt kan delvis väga upp detta.
  • Ett levande musikliv är viktigt för att stödja ett kreativt och demokratiskt samhälle. I förlängningen innebär rimliga försörjningsmöjligheter för musiker att man gynnar ett fritt och aktivt kulturliv. Om intäkter koncentreras ännu mer till musikbolag och streamingtjänster så leder det i förlängningen till ett fattigare kulturliv.
  • En inspelning är skyddad i 70 år och det är därmed rimligt att den som är med på inspelningen också ges möjlighet att få en löpande ersättning för sin prestation när inspelningen används för olika typer av nyttjanden. En engångsersättning vid inspelningsögonblicket kan mycket sällan återspegla korrekt ersättning för något som är skyddat så pass länge.