Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Vem har rätt till tilläggsersättning?

Tilläggsersättning ska betalas till de medverkande artister eller musiker som mot en engångsersättning överlåtit sina rättigheter till inspelningen till skivbolaget (eller ”framställaren av ljudupptagningen” som det heter i lagtexten). Även om det typiskt sett är fråga om medverkan som studio- eller bakgrundsmusiker som normalt inte får betalt i form av royalty, är det viktigt att uppmärksamma att det alltså är betalningsmodellen för överlåtelsen eller upplåtelsen av rättigheterna som är bestämmande och inte den medverkandes roll på inspelningen.

Om två eller fler ersättningsberättigade artister eller musiker medverkat på samma inspelning, tillkommer ersättningen dem gemensamt.

Rätten till tilläggsersättning gäller oberoende av om musikern är medlem av eller ansluten till SAMI och tillkommer såväl svenska som utländska musiker. SAMI:s insamling kommer alltså omfatta alla som är berättigade till ersättning.

Det är skivbolaget som ska uppge om det finns ersättningsberättigade musiker på de inspelningar som bolaget förfogar över. I brist på information om medverkande och/eller kontraktsförhållandena inom en viss inspelning kommer SAMI:s inspelningsregister att ligga till grund för krav på ersättning och musiker (motsvarande) som inte registrerats som soloist/gruppmedlem presumeras vara ersättningsberättigade.