Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Vem ska betala vid en oavvislig ersättningsrätt och vem sköter insamlingen?

De kollektiva förvaltningsorganisationerna i medlemsländerna ska samla in ersättningarna från de aktörer som tillgängliggör audio och audiovisuellt material på begäran. Som exempel kan nämnas Spotify, iTunes, Deezer, Netflix med flera.