Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Vem ska betala tilläggsersättning?

Det skivbolag som har rätten att exploatera inspelningen i Sverige, antingen som ursprunglig framställare eller som licenstagare, har också ansvar för att betala tilläggsersättning. Det som avgör vem som är betalningsskyldig är alltså primärt vem som har rätten att:
• framställa exemplar för spridning till allmänheten
• tillgängliggöra inspelningen on-demand och genom all form av digital distribution
• förfoga över inspelningen (till exempel för ljudläggning av film/videoklipp etc)