Meny
    sami.se »
  • FAQ
  • »
  • Vilka inspelningar omfattas av tilläggsersättningen?

Utgångspunkten är att den omfattar alla ljudinspelningar som är upphovsrättsskyddade i Sverige och som getts ut 1963 eller senare. En förutsättning är också att det medverkat en eller flera musiker vars rättigheter förvärvats av skivbolaget mot en engångsersättning. Tilläggsersättning ska betalas för varje år som följer på det femtionde året från det att inspelningen först getts ut eller gjorts tillgänglig för allmänheten.