Meny

Hej där, Christer Nylander!

Just nu pågår beredningen av det nya upphovsrättsdirektivet som ska bli svensk lag nästa år. En av personerna som har inflytande över hur lagstiftningen kommer att se ut är Christer Nylander (L), kulturutskottets ordförande i riksdagen. Vi på SAMI fick ett samtal med honom över Zoom i vilket vi framför allt påtalade vikten av att stärka utövares rättigheter.

Vi passade även på att ställa tre frågor till Christer som, hängiven musikälskare som han är, ibland kan ses med stora hörlurar när han promenerar till och från riksdagen.

Vad betyder musik för dig?

– Jag är nästan ständigt omgiven av musik och har väldigt bred musiksmak. En del hänger med sedan ungdomen då den på många sätt definierade min personliga utveckling, men mycket har fyllts på under livet. Jag har liksom soundtrack (eller spellistor heter det kanske nu), för många olika delar av mitt liv.

 

Vad tycker du är viktigast för att stärka utövares försörjningsmöjligheter framöver?

– Först måste vi klara pandemin. Det behövs nya regler för scenkonst och konserter, men också ekonomiskt stöd både för att klara det akuta läget och för att kunna genomföra säkra arrangemang.  Det är viktigt att skapa förståelse för att folk måste kunna få betalt för sitt arbete. Det är fantastiskt att många erbjuder gratis nätupplevelser av hög klass under pandemin, men det behövs rimliga sätt att försörja sig på som kulturskapare. Därför är upphovsrätten viktig liksom bra modeller för digitala konsumtion.

Hur ser du på upphovsrättens framtid i spåren av den mycket snabba digitaliseringen?

– Jag är rädd för att många ska ta gratisupplevelser för självklart. Det är inte hållbart. Därför behöver vi bra regler för upphovsrätt men vi måste också bli bättre än idag på att få in de stora globala nätaktörerna i system som ger möjlighet att försörja sig i den digitala världen.

 

Musiker och artister får i dag sällan betalt för musik som spelas ”on-demand” via streaming-tjänster. Därför kämpar SAMI för att införa en oavvislig  ersättningsrätt som inte ska gå att avtala bort. Hur ser du och Liberalerna på detta?

– Ofta är det bäst om parterna kommer överens. Då blir systemen också mer flexibla och anpassade efter situationen. Men om det inte går att lösa via avtal så är jag beredd att titta på andra modeller.