Meny

Hur vet jag när det är offentligt?

Enligt upphovsrättslagen är all musik som spelas utanför helt slutna kretsar att betrakta som offentlig. Det innebär att musik som spelas i en butik alltid betraktas som offentligt framförande, och detsamma gäller även privat stuguthyrning. Principen är att verksamheterna är tillgängliga för alla människor. En medlemsavgift eller formell inbjudan gör inte kretsen sluten.

Offentlighetsprincipen är vidare inom upphovsrätten än i exempelvis den allmänna ordningsstadgan, vilket bland annat kommer till uttryck i den så kallade kompletteringsregeln som kan göra en större sluten krets offentlig. Ett exempel på detta är arbetsplatsmusik.

Utövande konstnärers exklusiva rättigheter (URL §45)

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ger en upphovsman uteslutande rätt att förfoga över sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten. En upphovsman kan själv avtala om:

  • framförandet ska tas upp på grammofonskiva, cd, film eller annan tjänst för återgivning
  • man ska få framställa exemplar av en upptagning av framförandet (kopiera)
  • man ska få göra framförandet tillgängligt för allmänheten

Lagen säger tydligt att det inte är tillåtet att spela in, sända i radio eller tv eller på annat sätt göra en konstnärs verk tillgängligt för allmänheten utan hens samtycke. Den ger också skydd mot olovlig kopiering av inspelningar.

Utövarnas ersättningsrätt (URL §47)

Grundprincipen för utövare är ensamrätten, men utövare och producenter kan inte hindra att inspelad musik används offentligt eller överförs till allmänheten. Däremot är den som använder musiken skyldig att betala för det enligt en så kallad tvångslicens.

  • Användaren har enligt lag ersättningsskyldighet
  • Ersättningsrätten gäller under 70 år från det år inspelningen gjordes
  • Utövare och producenter måste framställa sina ersättningskrav mot musikanvändaren gemensamt och samtidigt. Därför samarbetar SAMI med producenternas organisation Ifpi Sverige.

Vill du läsa mer om upphovsrätt? Då kan du vända dig till Patent- och registreringsverkets hemsida, som också är vår kontrollmyndighet.

Närstående rättigheter

En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera och tillgängliggöra den inspelade musiken till allmänheten.

För utövande konstnärer har ensamrätten, som innebär att utövaren själv bestämmer när den inspelade musiken görs tillgänglig, inskränkts genom 47§ som istället fastställer att utövaren har en ersättningsrätt när musiken används.

Ersättningsrätten omfattar offentligt framförande, överföring och vidaresändning. Om överföringen sker on-demand så gäller inte ersättningsrätten, då är det ensamrätten som gäller.