Meny

Vad betyder det att spela offentligt?

När musik spelas utanför slutna kretsar räknas det enligt upphovsrättslagen som att man spelar offentligt. All musik som hörs i en butik eller under en festival, på ett träningspass eller i en privat stuguthyrning räknas. Principen är att verksamheten är tillgänglig för alla människor. En medlemsavgift eller formell inbjudan gör inte att det räknas som en sluten krets.

 

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL)

Utövande konstnärers exklusiva rättigheter (URL §45)

Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (URL) ger en upphovsman uteslutande rätt att förfoga över sitt verk och göra det tillgängligt för allmänheten. En upphovsman kan själv avtala om:

  • framförandet ska tas upp på grammofonskiva, cd, film eller annan tjänst för återgivning
  • man ska få framställa exemplar av en upptagning av framförandet (kopiera)
  • man ska få göra framförandet tillgängligt för allmänheten

Lagen säger tydligt att det inte är tillåtet att spela in, sända i radio eller tv eller på annat sätt göra en konstnärs verk tillgängligt för allmänheten utan hens samtycke. Den ger också skydd mot olovlig kopiering av inspelningar.

Utövarnas ersättningsrätt (URL §47)

Grundprincipen för utövare är ensamrätten, men utövare och producenter kan inte hindra att inspelad musik används offentligt eller överförs till allmänheten. Däremot är den som använder musiken skyldig att betala för det enligt en så kallad tvångslicens.

  • Användaren har enligt lag ersättningsskyldighet
  • Ersättningsrätten gäller under 70 år från det år inspelningen gjordes
  • Utövare och producenter måste framställa sina ersättningskrav mot musikanvändaren gemensamt och samtidigt. Därför samarbetar SAMI med producenternas organisation Ifpi Sverige.

Närstående rättigheter

En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera och tillgängliggöra den inspelade musiken till allmänheten.

För utövande konstnärer har ensamrätten, som innebär att utövaren själv bestämmer när den inspelade musiken görs tillgänglig, inskränkts genom 47§ som istället fastställer att utövaren har en ersättningsrätt när musiken används.

Ersättningsrätten omfattar offentligt framförande, överföring och vidaresändning. Om överföringen sker on-demand så gäller inte ersättningsrätten, då är det ensamrätten som gäller.

Vill du veta mer om upphovsrätt?
Läs mer hos vår kontrollmyndighet: Patent- och registreringsverket