Meny

Eftersom lagstiftningen skiljer sig åt i olika länder behöver man enas om vissa förutsättningar för att en inspelning ska anses skyddad internationellt. Där kommer Romkonventionen till hjälp (läs mer om Romkonventionen på WIPO:s webbplats).

Förutom fungerande lagstiftning, måste det också finnas en organisation som tilldelats uppdraget att förvalta och bevaka utövarnas rättigheter. SAMI förhandlar med systersällskapen och sluter avtal om hur och när utväxling ska ske och vilka ersättningar som gäller.

Utländska fördelningsregler

Fördelningsreglerna ser olika ut i olika länder. Rollkoder ser olika ut och en del använder sig av procentfördelning medan andra har poängfördelning som i Sverige. För att underlätta utväxlingen översätts de lokala rollkoderna till internationella rollkoder innan de skickas.

Ersättningen fördelas enligt varje organisations egna regler, utifrån deras lagstiftning och insamlingsområden. Därför går det inte att jämföra utländska ersättningar med svenska och det går inte heller att förutse hur mycket ersättning man kommer att få.

Spelrapporter och recording claims

Sällskapen skickar spelrapporter till varandra med information om vilka låtar som spelats under föregående år. Det som spelats i utländsk radio och tv rapporteras alltså först in till den inhemska organisationen som bearbetar och identifierar medverkande, och slutligen skickar vidare rapporten till olika systersällskap i andra länder.

När vi får rapporterna läser vi in dem och matchar med medverkande i våra register. Identifierade inspelningar skickas sedan tillbaka till systersällskapen, tillsammans med medverkandeinformation och begäran om utbetalning, så kallade recording claims.

Våra claims hanteras sedan enligt organisationernas egna fördelningsregler och ersättningen skickas till oss med ett totalbelopp angivet för varje person, vanligtvis en gång om året. Vi betalar ut ersättningen vid nästa utbetalning – helt utan avdrag för administrativa kostnader.