Meny

När inspelningar från andra länder används här i Sverige samlar vi in ersättning och fördelar till utländska artister och musiker. På samma sätt samlar systerorganisationerna in ersättningar till svenska artister och musiker när deras musik spelas utomlands.

Reglerna för vilka inspelningar som ger ersättning skiljer sig åt i olika länder. För att vi ska kunna samla in så mycket som möjligt för din räkning är det därför viktigt att du ger oss så kompletta och korrekta data som det bara går. Läs om hur du maxar dina utlandsintäkter här →

De gröna områdena är de länder där vi har avtal och samlar in din ersättning.

Har du varit med på en inspelning utomlands?

När du har medverkat på en inspelning utomlands måste du själv se till att vi får underlag som bekräftar detta för att kunna samla in din ersättning. Det spelar ingen roll om du är huvudartist eller studiomusiker – om låten har spelats offentligt har du rätt till ersättning. För att vi ska kunna hitta dina pengar, behöver vi så mycket information som möjligt om inspelningen.

Gör så här:

  1. Ladda ner och fyll i registreringsformuläret nedan
  2. Hitta bevis – uppgifterna om din medverkan måste styrkas, till exempel med en kopia av omslaget där medverkande personer framgår eller ett intyg från producenten
  3. Skicka filerna till medlem@sami.se

F Ö R D J U P N I N G:

 Förutsättningar för utlandsutväxling

När länder utväxlar ersättning med varandra, kan det se väldigt olika ut beroende på olika tekniska systemlösningar, men grunden är densamma. För att ersättning ska utgå till andra länder, krävs det att det finns lagstiftning på plats som skyddar inspelade verk och prestationer. Den svenska lagen om upphovsrätt gäller bara i Sverige, men den skyddar även utländska inspelningar som framförs här.

Eftersom lagstiftningen skiljer sig åt i olika länder behöver man enas om vissa förutsättningar för att en inspelning ska anses skyddad internationellt. Där kommer Romkonventionen till hjälp (läs mer om Romkonventionen på WIPO:s webbplats).

Förutom fungerande lagstiftning, måste det också finnas en organisation som tilldelats uppdraget att förvalta och bevaka utövarnas rättigheter. SAMI förhandlar med systersällskapen och sluter avtal om hur och när utväxling ska ske och vilka ersättningar som gäller.

 Utländska fördelningsregler

Fördelningsreglerna skiljer sig åt från land till land, bland annat gällande rollkoder och huruvida man använder sig av poäng- eller procentfördelning. För att underlätta utväxlingen översätts de lokala rollkoderna vanligtvis till internationella rollkoder innan de skickas.

Eftersom ersättningen fördelas enligt respektive organisations egna regler (utifrån deras lagstiftning och insamlingsområden), går det inte att jämföra utländska ersättningar med svenska. Inte heller går det att förutse hur mycket man kommer att få.

 Spelrapporter och recording claims

Sällskapen skickar spelrapporter till varandra med information om vilka låtar som spelats under föregående år. Det som spelats i utländsk radio och tv rapporteras alltså först in till den inhemska organisationen som bearbetar och identifierar medverkande, och slutligen skickar vidare rapporten till olika systersällskap i andra länder.

SAMI läser sedan in rapporterna och matchar dem med medverkande i vår databas. Identifierade inspelningar skickas sedan tillbaka till systersällskapen, tillsammans med medverkandeinformation, så kallad recording claims.

Våra claims hanteras sedan enligt organisationernas egna fördelningsregler och ersättningen skickas till oss (vanligtvis en gång per år) med ett totalbelopp angivet per person. Vi betalar ut ersättningen vid nästa utbetalning – helt utan avdrag för administrativa kostnader.