Meny

När inspelningar från andra länder används här i Sverige samlar SAMI in ersättningarna och fördelar dem till utländska artister och musiker. På samma sätt samlar systerorganisationerna in ersättningar till svenska artister och musiker när deras musik spelas utomlands.

De grönmarkerade områdena visar de länder där SAMI samlar in ersättning.

Utlandsutväxling – så här går det till

När länder utväxlar ersättning med varandra, kan det se väldigt olika ut baserat på olika tekniska systemlösningar, men grunden är densamma. För att en ersättning ska utgå till andra länder, krävs det att det finns en lagstiftning på plats som skyddar inspelade verk och prestationer. Den svenska lagen om upphovsrätt gäller bara i Sverige, men den skyddar även utländska inspelningar som framförs här.

Eftersom lagstiftningen skiljer sig åt i olika länder behöver man enas om vissa förutsättningar för att en inspelning ska anses skyddad internationellt. Här kommer Romkonventionen till hjälp.
Läs mer om Romkonventionen på WIPO:s webbplats.

Vid sidan av en fungerande lagstiftning, måste det också finnas en organisation som tilldelats uppdraget att förvalta och bevaka utövarnas rättigheter. SAMI förhandlar med systersällskapen och sluter avtal om hur och när utväxling ska ske och vilka ersättningar som gäller.

Spelrapporter och recording claims

Sällskapen skickar spelrapporter till varandra med information om vilka låtar som spelats under föregående år. Det som spelats i utländsk radio och tv rapporteras alltså först in till den inhemska organisationen som bearbetar och identifierar medverkande, och slutligen skickar vidare rapporten till olika systersällskap i andra länder.

SAMI läser sedan in rapporterna och matchar dem med medverkande i vår databas. Identifierade inspelningar skickas sedan tillbaka till systersällskapen, tillsammans med medverkandeinformation, så kallad recording claims.

Våra claims hanteras sedan enligt organisationernas egna fördelningsregler och ersättningen skickas till SAMI (vanligtvis en gång per år) med ett totalbelopp angivet per person. SAMI betalar ut ersättningen vid nästkommande utbetalning, utan avdrag för administrativa kostnader.

Utländska fördelningsregler

Fördelningsreglerna skiljer sig åt från land till land, bland annat gällande rollkoder och huruvida man använder sig av poäng- eller procentfördelning. För att underlätta utväxlingen översätts de lokala rollkoderna vanligtvis till internationella rollkoder innan de skickas.

Eftersom ersättningen avräknas enligt respektive organisations egna fördelningsregler, baserat på deras lagstiftning och insamlingsområden, går det inte att jämföra utländska ersättningar med svenska. Inte heller går det att förutse hur mycket man kommer att få.

Har du spelat in utomlands?

När du har medverkat på en inspelning utomlands måste du själv se till att vi får underlag som bekräftar detta för att kunna samla in din ersättning. Det spelar ingen roll om du är huvudartist eller studiomusiker – om låten har spelats offentligt har du rätt till ersättning.

För att vi enkelt ska kunna hitta dina pengar, behöver vi så mycket information som möjligt om inspelningen. All information som kan vara till hjälp för oss, tar vi tacksamt emot. Gör så här:

  1. Ladda ner och fyll i registreringsformuläret nedan
  2. Uppgifterna måste styrkas, till exempel med en kopia av omslaget där medverkande personer framgår eller ett intyg från producenten
  3. Skicka sedan filerna till medlemsservice@sami.se