Meny

Vanliga frågor om min diskografi

Varför har vissa låtar har en orange prick?

En orange markering betyder att vi misstänker att det saknas en medverkande. Vet du vem eller vilka som saknas kan du lägga till dem själv så att alla får sina SAMI-pengar.

Hur hittar jag bland alla låtar?

Ett bra sätt att begränsa vad som visas är att använda sökfunktionen. Du kan också välja om du vill sortera diskografin på album eller på låtar, väljer du album kan du öppna upp ett album och se alla låtar som ingår. Om du vill kunna sortera ännu mer kan du ladda ner hela diskografin som en csv-fil och öppna den i ett kalkylprogram.

Kan jag redigera uppgifterna på en låt? 

Ja, vissa uppgifter går att ändra. Du kan till exempel lägga till ISRC-kod om den saknas, uppdatera låtlängd eller byta mellan ditt namn och din pseudonym. Du kan inte redigera uppgifterna för andra medverkande som redan står med, men du kan lägga till medverkande om någon saknas.

Visas alla mina låtar i diskografin?

Tidigare visades inte alla låtar, men i vår senaste uppdatering åtgärdades detta och nu ska du kunna se alla dina låtar som vi har registrerade i din diskografi.

Jag har skickat in en SAMI-lista men den syns inte i diskografin?

Om vi av någon anledning behöver granska en SAMI-lista manuellt kan det ibland dröja lite innan den syns i din diskografi.

Jag hittar inte alla mina låtar?

Om du upptäcker att det fattas låtar eller album i din diskografi kan du skicka en en SAMI-lista.

Registrera en ny SAMI-lista här →

Hur använder man en CSV-fil?

Du kan ladda ner flera olika listor som CSV-fil (t ex Saknade-listan eller din diskografi) för att de ska vara lättare att sortera och arbeta med som du vill. För att ladda ner filen klickar du på ”Ladda ner som CSV”. När filen har hämtats kan du välja att öppna och sortera den i olika program, till exempel Excel. För att sortera filen i Excel gör du följande:

1. Öppna Excel och skapa en tom arbetsbok.
2. Gå till Arkiv och under fliken Data klickar du på ”Från text/CSV”.
3. Leta upp CSV-filen du laddade ner. Markera filen och Importera.
4. När hjälprutan öppnas ändrar du Filursprung till ”Unicode UTF-8” och Avgränsare till Tabb.
5. Klicka på Läs in.

Klart! Nu är listan sorterad.

Hittar du inget svar?

A- och B-avtal

Utbyte av ersättningar till identifierade rättighetshavare sker genom A-avtal. Med B-avtal kan ersättningar stanna i respektive uppspelningsland och användas för kompensation till det egna landets rättighetshavare. SAMI har för avsikt att fasa ut B-avtalen och tecknar inga nya sådana. I dag har vi endast ett B-avtal, med Argentina.

Anmäl medverkan på inspelning utomlands

När du har medverkat på en inspelning utomlands har du rätt till ersättning om låten spelas offentligt. Det spelar ingen roll om du är huvudartist eller studiomusiker. Men du måste själv se till att vi får underlag som bekräftar att du medverkade så att vi kan samla in din ersättning. För att vi ska kunna hitta dina pengar, behöver vi så mycket information som möjligt om inspelningen. Gör så här:

 1. Ladda ner och fyll i vår blankett för utlandsinspelning
 2. Hitta bevis – uppgifterna om din medverkan måste styrkas, till exempel med en kopia av omslaget där medverkande personer framgår eller ett intyg från producenten
 3. Skicka filerna till medlem@sami.se

Arv

En inspelning är skyddad i 70 år från det år inspelningen gjordes. Om artisten eller musikern avlider före skyddstidens utgång är det istället arvingarna som har rätt till ersättning. För att ersättning ska kunna betalas ut till arvingar behöver vi information om vem eller vilka som övertar ersättningsrätten. Du måste styrka arvsrätten, därför behöver SAMI en kopia på en registrerad bouppteckning.

I de fall det finns fler än en arvinge behöver SAMI även en arvskifteshandling. Handlingen ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. SAMI genomför inga arvskiften och kan därför inte på eget initiativ göra den procentuella fördelningen av ersättningen mellan arvingar. Ibland kan det dröja innan arvskiftet blir klart. I sådana fall kan dödsbodelägarna gemensamt utse ett ombud som förvaltar dödsboet. Genom en ombudsfullmakt får ombudet rätt att ta emot ersättning från SAMI för dödsboets räkning. Fullmakten måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare.

Copyswede

Copyswede består av 14 kulturskaparorganisationer som företräder svenska upphovspersoner och utövande konstnärer.

För SAMI:s räkning samlar Copyswede in privatkopieringsersättning (PKE) och kabelersättning för vidaresändning.

E-postfaktura

Slå ett slag för miljön och få en smidig betalningsprocess på köpet. Beställ e-postfaktura genom att kontakta oss på kund@sami.se.

EKONOMI OCH JURIDIK

MÅNDAG 24 OKTOBER 2022, kl 10–17
Ekonomi, Kenneth Liljegren, LG Palmér
– Läsa och förstå resultat- och balansräkning
– Läsa och förstå årsredovisning
– Kontrollbalansräkningen

 Juridik Andreas Wendén, Popjuristen

– Upphovsrätt
– Arbetsrätt
– Avtalsrätt
– Kollektivavtal

Faktura

Har du fått en faktura av SAMI som inte stämmer eller har du andra fakturafrågor?

Kontakta Ekonomiavdelningen så hjälper vi dig!

kund@sami.se

08-453 34 10

Våra telefontider är måndag-torsdag 10-16, fredag 10-13

Läs gärna mer om våra musikavgifter och musikkällor här.

 

Fakturaavgift

För att spara på miljön och vår administration tar vi från och med 1 januari 2022 ut en faktureringsavgift på vissa fakturor.

 • Pappersfaktura 49 kr
 • Månadsfaktura 25 kr

Vill du slippa avgift på din faktura? Då kan du enkelt logga in på Mina Sidor och byta till pdf-faktura. För att logga in behöver du skapa ett konto på Mina Sidor. Ha ditt kundnummer till hands och använd en e-postadress som finns registrerad hos oss.

Har du inte registrerat en e-postadress eller har problem med att skapa ett konto, hör av dig till oss på marknad@sami.se så hjälper vi dig.

Flera instrument på SAMI-listan

Som musiker kan du få två poäng om du spelat flera instrument inom olika instrumentgrupper. Var noga med att registrera alla instrument på SAMI-listan för att inte gå miste om svenska och internationella ersättningar.

Vill du veta mer?
Fördjupa dig i de nya reglerna kring instrumentgrupper, rollkoder och poängsystem här →

Fonogramersättning

Kallas även biblioteksersättning. En ersättning för inspelningar som lånas ut på biblioteken. Regeringen fastställer ersättningen varje år och Författarfonden förser SAMI med statistik på utlåningen.

Gäller det här mig?

Alla som spelar skyddad musik offentligt ska betala musikavgift till SAMI. När du spelar musik så att kunder eller gäster kan höra i till exempel en restaurang, butik, på hotell, gym eller en arbetsplats så är det ett så kallat offentligt framförande. Det gäller oavsett om du spelar via tv, radio, dator, skivspelare eller annan musikutrustning. Och det är den som driver företaget eller ansvarar för verksamheten som ska betala musikavgiften. Här kan du läsa mer om upphovsrätt och vad lagen säger →

Ifpi

Ifpi företräder musikbolagen i Sverige och tillvaratar de rättigheter som upphovsrättslagen ger producenter när musik framförs offentligt. SAMI och Ifpi samarbetar kring insamlingen av ersättning, där Ifpi bland annat sköter insamlingen från radio- och tv-sändningar.

Läs mer på ifpi.se

ISRC-kod

ISRC är en förkortning och står för International Standard Recording Code. En ISRC-kod är en unik kod som alla inspelningar ska förses med, ungefär som ett personnummer.

Koden möjliggör identifieringen av låtar och en låt behåller alltid samma kod även om den återanvänds på till exempel en samlingsplatta. Spelas låten in på nytt räknas detta som en ny inspelning och får ett nytt ISRC-nummer.

ISRC-koden följer en internationell standard som består av tolv bokstäver och siffror i kombination. Koden består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar:

 • Ursprungsland för rättighetshavare
 • Bolagskod
 • Inspelningsår
 • Inspelningsnummer och spåridentitet

 

 

I Sverige är det Ifpi som hanterar dessa koder.

 

Kabelersättning

Betalas av de aktörer som vill vidaresända radio och tv i något sammanhang, till exempel kabel- och tv-operatörer. SAMI har gett Copyswede i uppdrag att samla in ersättningen.

Medlemsskap

Om du vill gå med i SAMI räcker det att du har varit med på en inspelning som ger dig rätt till ersättning (och uppfyller kraven i SAMI:s stadgar 5§, se stadgarna nedan). Ansök om att gå med i SAMI här →

Om du vill bli medlem med möjlighet att påverka hur föreningen styrs behöver du ett medlemskap med rösträtt. För att kunna bli medlem med rösträtt krävs att du är med SAMI och att du har fått ersättning vid två utbetalningstillfällen, du ska också själv stå som innehavare av rättigheterna. Ansökan ska vara skriftlig, undertecknad och bevittnad, samt skickas med post. Beslut om medlemskap tas av styrelsen på nästkommande styrelsemöte. Här kan du ladda ner en blankett för ansökan →

Läs SAMI:s stadgar →

METODER FÖR GENUSARBETE I EN ORGANISATION

MÅNDAG 28 NOVEMBER 2022, kl 10–17
Rebecca Vinthagen, SETTINGS
– Jämställdhet och normkreativa perspektiv
– Konkreta metoder som bidrar till en mer inkluderande och jämställd arbetsmiljö och styrelse
– Hur kan teorier om normkreativitet och jämställdhet hjälpa oss utmana föreställningar om oss själva och våra arbetssätt?
– Hur kan vi arbeta praktiskt, resurseffektivt och hållbart med teoretiskt jämställdhetsarbete samtidigt som vi ger plats för kreativitet och motivation?

Musikavgiften är avdragsgill

Musikavgiften till SAMI är avdragsgill för ditt företag. Vänd dig till Skatteverket eller din revisor för mer information.

MUSIKBRANSCHENS AKTÖRER – VEM GÖR VAD OCH VARFÖR FINNS DE?

MÅNDAG 12 SEPTEMBER 2022, kl 10–17

Linda Portnoff, Riteband

– De fackliga organisationerna – Musikerförbundet, SYMF och TF
– SAMI
– Copyswede, Klys
– STIM och dess huvudmän SKAP, FST och SMFF
– IFPI, SOM och Skivbolagen
– Musiksverige, Export Music Sweden
– MMF och svenska managers
– Livebranschen – bokarna och arrangörerna

Lise Guterstam, SAMI

– Så fungerar ett upphovsrättssällskap
– Upphovsrättsprocessen på EU-nivå

MUSIKENS POLITIK OCH MEDIEHANTERING

MÅNDAG 14 NOVEMBER 2022, k 10–17

Johannes Hylander, Jon Millarp och Eric Torstensson, NewRepublic

– Hur ser det politiska landskapet ut efter valet?
– Hur påverkar man politik på nationell och lokal nivå?
– Hur kan du hantera medier i ditt påverkansarbete?
– Hur agerar du i relation till medier?
– Vad bör man tänka på vid en kris?

Musikkällor

När vi ska räkna ut hur mycket du ska betala till SAMI, vill vi gärna veta vilka musikkällor du använder. Vi delar in musikkällorna i följande klasser:

 

 • A – Fonogram (cd-skivor, lp-skivor, strömmade musiktjänster etc)
 • B – Radio och tv (fonogram ingår)
 • C – Musikvideo (fonogram och radio/tv ingår)

 

Musikredovisning

Vissa typer av verksamheter har oberäknelig beläggning och för att få en rättvis musikavgift redovisar man därför sin musikanvändning i efterskott. Det handlar om att rapportera in till exempel antal nattklubbsgäster, ledarledda träningspass eller uthyrda hotellnätter. Om du hör till dem som ska redovisa får du ett meddelande från oss när det är dags, det framgår också av din avtalsbekräftelse.

Musikredovisning – vad, när och vilka branscher

(Klicka på rutan för att öppna upp den och läsa hela innehållet)

 • Dans och Nattklubb (lokal med dans)
  Redovisar antal gäster två gånger per år, senast 31 augusti och 28 februari
 • Danskurs/dansskola
  Redovisar antal kursdeltagare per termin och antal betalande besökare vid dansuppvisning/show etc, en gång per år, senast 31 januari
 • Event, evenemang, mässor
  Redovisar antal besökare en gång per år, senast 31 januari
 • Festival
  Redovisar antal besökare, efter avslutad festival
 • Flygbolag
  Redovisar antal flygningar en gång per år, senast 31 januari
 • Gym och sportlokal
  Redovisar antal ledarledda pass, två gånger per år, senast 31 augusti och 31 januari
 • Gymnastikförening
  Redovisar antal ledarledda pass respektive träningspass en gång per år, senast 31 januari
 • Hotell, kursgård, vandrarhem
  Redovisar antal uthyrda nätter, två gånger per år, senast 31 augusti och 28 februari (säsongsverksamhet redovisar en gång per år)
 • Konsertarrangör
  Redovisar antal besökare en gång per år, senast 31 januari
 • Konståkningsförening
  Redovisar antal kursdeltagare per termin och antal betalande besökare vid dansuppvisning/show etc, en gång per år, senast 31 januari
 • Korpenförening
  Redovisar antal ledarledda pass en gång per år, senast 31 januari
 • Museum
  Redovisar antal besökare en gång per år, senast 31 januari
 • Studentorganisation
  Redovisar antal inskrivna studenter en gång per år, senast 31 januari

Närstående rättigheter

En utövares närstående rättigheter omfattar en ensamrätt att spela in, kopiera och tillgängliggöra den inspelade musiken till allmänheten.

För utövande konstnärer har ensamrätten, som innebär att utövaren själv bestämmer när den inspelade musiken görs tillgänglig, inskränkts genom 47§ som istället fastställer att utövaren har en ersättningsrätt när musiken används.

Ersättningsrätten omfattar offentligt framförande, överföring och vidaresändning. Om överföringen sker on-demand så gäller inte ersättningsrätten, då är det ensamrätten som gäller.

Offentligt framförande

Uppstår när en ljudupptagning (inspelning) framförs offentligt. Alla framföranden som inte sker inför helt slutna kretsar är offentliga. När musik spelas bland vänner och bekanta i ett slutet privat umgänge är framförandet inte offentligt. Om däremot var och en kan få tillträde till den plats där ett framförande sker anses det vara offentligt. Det gäller även om arrangören till exempel tar ut en medlemsavgift för att man ska få tillträde och kunna lyssna.

 

Överföring till eget företag

Om du vill att din SAMI-ersättning ska betalas ut till ditt eget företag fyller du i en blankett för överlåtelse till eget företag och skickar in den till SAMI, Att: Medlemsservice, Regeringsgatan 74, 111 39 Stockholm. Bifoga en kopia av din F-skattsedel eller ditt registerutdrag (f d momsregistreringsbevis).

Privatkopieringsersättning (PKE)

Ersättning för inkomstbortfall som orsakas av laglig privatkopiering av musik, film och tv-program. Betalas av företag i elektronikbranschen för produkter som är särskilt ägnade för privatkopiering och samlas in av Copyswede på uppdrag av SAMI.

Radio och tv

Kommersiell radio
Kommersiella radiostationer betalar för den inspelade musik som de använder i sina program.

 

Public service
Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion betalar ersättning till SAMI för att de använder musik i sina program, både i etern och via sina webbplatser.

 

Övrig radio/tv
Kommersiella tv-bolag, lokal-tv och närradiostationer betalar för sin musikanvändning och -spridning.

Radio, tv, internet och vidaresändning

När musik används i radio, tv och på internet är det Ifpi som sköter insamlingen. Den insamlade ersättningen delas lika mellan SAMI och Ifpi. På uppdrag av SAMI samlar Copyswede in ersättning för vidaresändning av radio och tv, så kallad kabelersättning.

 

Rollkoder 

En rollkod visar vilken roll du haft på inspelningen, till exempel om du är soloartist, musiker eller dirigent. På SAMI-listan fyller du i vilken roll varje medverkande haft på inspelningen – en roll för varje låt och varje person. Se alla rollkoder och vilka poäng de ger här →(pdf)

 

Så beräknas SAMI-ersättningen

 1. Du anger vilken roll du hade vid en inspelning när du skickar in dina SAMI-listor. Det ger dig en specifik rollkod med poäng
 2. SAMI tar emot spelrapporter löpande från bland andra radio och tv med uppgifter om vilka låtar som spelats och hur många minuter, samt försäljningsstatistik från Ifpi.
 3. Spelrapporterna matchas mot medverkande och rollkoder i vår databas
 4. Rollkodens poäng multipliceras med antal spelade minuter och ger en totalpoäng
 5. Årets insamlade pengar fördelas sedan på artisters och musikers totalpoäng
 6. Ersättning betalas ut

För artister och musiker som är anslutna till sällskap i andra länder vidarebefordras ersättningen till respektive systersällskap, som i sin tur betalar ut den till sina medlemmar.

SAMI:s insamlingsområden

SAMI samlar in upphovsrättslig ersättning från en mängd olika områden:

 • Offentligt framförande – När företag, föreningar, offentlig förvaltning och organisationer spelar musik i sin verksamhet. Hit räknas även ersättning för multimedial musikanvändning vid kommunala och privata skolor, denna ersättning samlas in via med Stim.
 • Internationella ersättningar – Insamling via SAMI:s internationella utväxlingsavtal med utövarorganisationer över hela världen. Avtalen gör att vi kan samla in ersättning till artister och musiker när deras låtar spelas utomlands.
 • Radio och tv – Omfattar kommersiell radio (kommersiella radiostationer betalar för den inspelade musik som de använder i sina program), public service (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion betalar ersättning till SAMI för att de använder musik i sina program, både i etern och via sina webbplatser) och övrig radio/tv (kommersiella tv-bolag, lokal-tv och närradiostationer betalar för sin musikanvändning och -spridning).
 • Webcasting – Ljudutsändning via internet som kan fungera som en kompletterande sändningskanal för en vanlig radiostation. Det finns också ett större antal renodlade webbradiostationer som uteslutande sänder sina program via internet.
 • Simulcasting – När till exempel ett radioprogram sänds samtidigt och oförändrat på internet. För detta krävs särskilda avtal.
 • Kabelersättning – Betalas av de aktörer som vill vidaresända radio och tv i något sammanhang, till exempel kabel- och tv-operatörer.
 • Fonogramersättning – Kallas även biblioteksersättning. En ersättning för inspelningar som lånas ut på biblioteken. Regeringen fastställer ersättningen varje år och Författarfonden förser SAMI med statistik på utlåningen.
 • Privatkopieringsersättning (PKE) – Ersättning för kompenserar för laglig privatkopiering av musik, film och tv-program. Betalas av företag i elektronikbranschen för produkter som är särskilt ägnade för privatkopiering.
 • Tilläggsersättning – Kompensation till artister och musiker från musikbolaget, med anledning av att skyddstiden förlängdes från 50 till 70 år. SAMI samlar in och distribuerar tilläggsersättningen på uppdrag av Svenska Musikerförbundet.

När musik används i radio, tv och på internet är det Ifpi som sköter insamlingen. Den insamlade ersättningen delas lika mellan SAMI och Ifpi.

På uppdrag av SAMI samlar Copyswede in ersättningen för kabelersättning och PKE.

 

SAMI:s musikavgifter

Musikavgifterna har i regel förhandlats fram i samråd med respektive branschorganisation. Priset för att spela musik varierar och baseras till exempel på storlek på lokaler, antal besökare, öppettider och musikens betydelse.

I verksamheter där musiken har större betydelse för värdet, blir priset också högre. Jämför exempelvis vikten av musik på en nattklubb med den i en kiosk. Andra faktorer som också påverkar priset är öppetdagar, musikkälla, samt hur stor yta musiken hörs på.

När vi beräknar din musikavgift, frågor vi till exempel efter hur du spelar musik i din verksamhet och hur många dagar verksamheten är öppen. Musikavtalet omfattar alltid musik som streamas, cd, musikfil, etc. Du kan välja till radio och/eller tv och då blir avgiften högre.

Beräkna ditt pris och teckna musikavtal →

Simulcasting

Simulcasting är när till exempel ett radioprogram sänds samtidigt och oförändrat på internet. För detta krävs särskilda avtal.

Självfakturering

När du får ersättning från SAMI använder vi oss av så kallad självfakturering. Det innebär att vi både ställer ut din faktura och betalar ut fakturabeloppet till dig. Du som artist/musiker behöver därför inte skicka en faktura till oss för att få din ersättning.

Trots att det är SAMI som ställer ut fakturan är det du som ansvarar för att faktureringen är korrekt. Om du har fått en självfaktura som du anser är felaktig ska du omedelbart kontakta ekonomiavdelningen så att fakturan kan ändras. Din självfaktura kan du skriva ut på Mina Sidor.

Stim

Stim är en upphovsrättslig organisation precis som SAMI, men samlar in och betalar ut ersättning till de som skrivit och tonsatt musiken och deras musikförlag.

Läs mer på stim.se

STYRELSEARBETE – SÅ FUNKAR DET

MÅNDAG 26 SEPTEMBER 2022, kl 10–17

Torsten Örtengren, Styrelseakademin

– Lagen om ekonomiska föreningar (vilken lagstiftning gäller för fackliga organisationer)
– Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
– Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
– Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
– Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
– Styrelsens ansvar – legalt och moraliskt
– Vd:s roll och ansvar
– Styrelsemötet – vad innehåller det?
– Föreningsstämman – varför är den så viktig och vad är dess roll?
– Varför behöver vi en styrelse (styrelsens huvuduppgifter)?
– Valberedningen – Tillsättandet av rätt styrelse
– Revisorerna – vilken funktion fyller dom?
– Styrelsen som arbetsgivare
– Chef över kollegor

Utbetalningar 2024

Vi gör fyra ordinarie utbetalningar under 2024: 26 mars, 18 juni, 26 september och 13 december.

Utebliven musikredovisning

Du som redovisar din musikanvändning betalar bara för när du spelar musik. Redovisningen är till för att du inte ska behöva betala för mycket. Får vi inte in dina uppgifter i tid får du istället en schablonberäknad faktura som baseras på uppskattade uppgifter. Dessutom tillkommer en administrativ avgift om 500 kr (exklusive moms).

Vad är det för skillnad på SAMI och Stim?

Vi företräder olika rättighetshavare. Stim företräder musikskaparna som har skrivit text och musik. SAMI företräder utövarna som spelar och sjunger. Upphovsrättslig ersättning måste betalas till båda organisationerna.

Varför måste jag betala?

Enligt upphovsrättslagen har du har rätt att spela musik i din verksamhet. Men du är då också skyldig att betala ersättning till artister och musiker. För att du ska få rätt pris för just din musikanvändning är det en god idé att teckna avtal med oss. Om du spelar musik utan att teckna avtal kommer vi att fakturera enligt uppskattad musikanvändning och du riskerar att få en felaktig musikavgift.