Meny

Vanliga frågor om SAMI-listan

Vad är SAMI-listan?

SAMI-listan är en förteckning över de personer som har varit med på en inspelning. Där framgår bland annat vilka roller alla på inspelningen har (det vill säga om man medverkat som till exempel musiker, dirigent eller soloartist).

Det är viktig information för oss eftersom din roll på inspelningen ligger till grund för din ersättning. När vi får in en SAMI-lista registrerar vi låtarna i vår databas. Spelas din musik sedan offentligt vet vi precis vilka låtar du har medverkat på och hur, och du kan få betalt för ditt arbete.

Fyll i en SAMI-lista här

Vad är en ISRC-kod?

ISRC är en förkortning och står för International Standard Recording Code. En ISRC-kod är en unik kod som alla inspelningar ska förses med, ungefär som ett personnummer. I Sverige är det Ifpi som hanterar dessa koder.

Koden möjliggör identifieringen av låtar och en låt behåller alltid samma kod även om den återanvänds på till exempel en samlingsplatta. Spelas låten in på nytt räknas detta som en ny inspelning och får ett nytt ISRC-nummer.

ISRC-koden följer en internationell standard som består av tolv bokstäver och siffror i kombination. Koden består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar:

Ursprungsland för rättighetshavare
Bolagskod
Inspelningsår
Inspelningsnummer och spåridentitet

Vad är en rollkod?

De som medverkar på en inspelning har oftast olika funktion eller roll, som till exempel musiker, dirigent, soloartist. Varje sådan roll har en egen kod som anges på SAMI-listan. Beroende på vilken roll man haft på inspelningen får man sedan en viss poäng som är med och avgör vilken ersättning som slutligen ska betalas ut.

På SAMI-listan fylls varje medverkandes rollkod i för varje låt. En person kan bara ha en rollkod per låt. Läs mer om rollkoder här. 

Jag har flera roller på inspelningen. Hur anmäler jag det?

Du kan tyvärr inte anmäla fler än en rollkod på inspelningar. Välj den rollkoden som bäst stämmer överens med det du gjort.

 

Vilken rollkod ska jag välja?

Soloartist, gruppmedlem och musiker/vokalist kanske inte låter så klurigt, men SAMI:s rollkoder väcker ibland frågor. Låt oss reda ut några av de vanligaste problemen:

Orkestermedlem – Om t ex Göteborgs Symfoniker är med på en inspelning ska musikerna i orkestern registreras som orkestermedlemmar. Rollkoden ska inte användas för musiker i ett band/grupp (de ska registreras som gruppmedlem; exempel: ABBA, där Björn spelar gitarr och är gruppmedlem).

Körmedlem – Om exempelvis Orphei Drängar medverkar på en inspelning ska sångarna registreras som körmedlemmar. Rollkoden ska inte användas när en medverkande musiker sjunger (använd istället rollkoden musiker/vokalist).

Ljudande producent – är en producent som också spelar något instrument: keyboard, programmering, gitarr eller liknande. Observera att även programmering räknas som instrument.

Konstnärlig producent – är en utövande producent utan ljudande medverkan. Det är den konstnärliga påverkan i själva inspelningsögonblicket som omfattas av ersättningsrätten. Rollkoden omfattar inte tekniska insatser som mixning eller liknande åtgärder med en redan gjord inspelning. Rollkoden omfattar inte heller olika typer av insatser som sker före inspelningstillfället, exempelvis instruktioner till övriga medverkande.

Vad menas med instrumentgrupper?

De insamlande organisationerna har internationellt kommit överens om ett antal instrumentgrupper som ska användas, till exempel slagverk, sång eller sträng. Bas och gitarr hör till samma grupp medan gitarr och sång är två olika.

Samtliga instrumentgrupper:
• Keyboards
• Mechanical
• Percussion
• Strings
• Tuned percussion
• Vocal
• Wind
• Others

Får jag mer ersättning om jag spelat flera instrument?

Som musiker kan du få upp till två poäng om du spelat instrument från flera instrumentgrupper, är du gruppmedlem eller soloartist gör det ingen skillnad. Flera instrumentgrupper kan i vissa fall ge högre ersättning internationellt.

Vi har internationellt kommer överens om ett antal instrumentgrupper till exempel slagverk, sång eller sträng. Bas och gitarr är då samma grupp medan gitarr och sång är två olika.

Vad menas med manuell inmatning?

Manuell inmatning är till för att registrera  en person som inte redan finns i SAMI:s system. Det kan exempelvis vara någon som inte är ansluten till SAMI än. Under manuell inmatning kan du fylla i alla uppgifter du har om denna person, men det vi främst behöver av dig är namn, personnummer (födelsedatum för utländska persnoer), och mejladress. När du fyllt i uppgifterna har du adderat personen så att du kan lägga till den på fler inspelningar.

Jag hittar inte alla musiker i SAMI:s register

De musiker du inte hittar vid sökningen i SAMI:s register får du lägga till manuellt – klicka på ”Registrera en ny medverkande”.

För svenska artister behöver du personnummer, namn och mailadress. För utländska musiker behöver du namn, födelsedag och nationalitet och maildress.

Hur anmäler jag de utländska musiker som medverkade?

Musiker som inte finns i SAMI:s register får du lägga till manuellt – klicka på ”Registrera en ny medverkande”. För utländska musiker behöver du uppge namn, födelsedag och nationalitet och maildress.

Vad menas med en komplett lista?

Listan är komplett när alla som medverkade vid inspelningen finns med på listan. Markera listan som komplett när du anmält alla medverkande. Du ska inte markera listan som ej komplett för att ISRC-kod saknas på låtarna eller inte har ett albums katalognummer.

Hur anmäler jag en låt som spelats in utomlands?

Om du har medverkat på en inspelning utomlands måste du själv se till att vi får underlag som bekräftar detta för att kunna samla in din ersättning. För att vi enkelt ska kunna hitta dina pengar, behöver vi så mycket information som möjligt om inspelningen. Fyll i vårt formulär för utlandsinspelning, ta en kopia av omslaget där det framgår vilka som medverkar, och skicka alltihop till medlem@sami.se

Visa fler

Hittar du inget svar?

Flera instrument på SAMI-listan

Som musiker kan du få två poäng om du spelat flera instrument inom olika instrumentgrupper. Var noga med att registrera alla instrument på SAMI-listan för att inte gå miste om svenska och internationella ersättningar.

Vill du veta mer?
Fördjupa dig i de nya reglerna kring instrumentgrupper, rollkoder och poängsystem här →

ISRC-kod

ISRC är en förkortning och står för International Standard Recording Code. En ISRC-kod är en unik kod som alla inspelningar ska förses med, ungefär som ett personnummer.

Koden möjliggör identifieringen av låtar och en låt behåller alltid samma kod även om den återanvänds på till exempel en samlingsplatta. Spelas låten in på nytt räknas detta som en ny inspelning och får ett nytt ISRC-nummer.

ISRC-koden följer en internationell standard som består av tolv bokstäver och siffror i kombination. Koden består av tolv alfanumeriska tecken som identifierar:

 • Ursprungsland för rättighetshavare
 • Bolagskod
 • Inspelningsår
 • Inspelningsnummer och spåridentitet

 

 

I Sverige är det Ifpi som hanterar dessa koder.

 

Rollkoder 

En rollkod visar vilken roll du haft på inspelningen, till exempel om du är soloartist, musiker eller dirigent. På SAMI-listan fyller du i vilken roll varje medverkande haft på inspelningen – en roll för varje låt och varje person. Se alla rollkoder och vilka poäng de ger här →(pdf)

 

Så beräknas SAMI-ersättningen

 1. Du anger vilken roll du hade vid en inspelning när du skickar in dina SAMI-listor. Det ger dig en specifik rollkod med poäng
 2. SAMI tar emot spelrapporter löpande från bland andra radio och tv med uppgifter om vilka låtar som spelats och hur många minuter, samt försäljningsstatistik från Ifpi.
 3. Spelrapporterna matchas mot medverkande och rollkoder i vår databas
 4. Rollkodens poäng multipliceras med antal spelade minuter och ger en totalpoäng
 5. Årets insamlade pengar fördelas sedan på artisters och musikers totalpoäng
 6. Ersättning betalas ut

För artister och musiker som är anslutna till sällskap i andra länder vidarebefordras ersättningen till respektive systersällskap, som i sin tur betalar ut den till sina medlemmar.

SAMI:s insamlingsområden

SAMI samlar in upphovsrättslig ersättning från en mängd olika områden:

 • Offentligt framförande – När företag, föreningar, offentlig förvaltning och organisationer spelar musik i sin verksamhet. Hit räknas även ersättning för multimedial musikanvändning vid kommunala och privata skolor, denna ersättning samlas in via med Stim.
 • Internationella ersättningar – Insamling via SAMI:s internationella utväxlingsavtal med utövarorganisationer över hela världen. Avtalen gör att vi kan samla in ersättning till artister och musiker när deras låtar spelas utomlands.
 • Radio och tv – Omfattar kommersiell radio (kommersiella radiostationer betalar för den inspelade musik som de använder i sina program), public service (Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion betalar ersättning till SAMI för att de använder musik i sina program, både i etern och via sina webbplatser) och övrig radio/tv (kommersiella tv-bolag, lokal-tv och närradiostationer betalar för sin musikanvändning och -spridning).
 • Webcasting – Ljudutsändning via internet som kan fungera som en kompletterande sändningskanal för en vanlig radiostation. Det finns också ett större antal renodlade webbradiostationer som uteslutande sänder sina program via internet.
 • Simulcasting – När till exempel ett radioprogram sänds samtidigt och oförändrat på internet. För detta krävs särskilda avtal.
 • Kabelersättning – Betalas av de aktörer som vill vidaresända radio och tv i något sammanhang, till exempel kabel- och tv-operatörer.
 • Fonogramersättning – Kallas även biblioteksersättning. En ersättning för inspelningar som lånas ut på biblioteken. Regeringen fastställer ersättningen varje år och Författarfonden förser SAMI med statistik på utlåningen.
 • Privatkopieringsersättning (PKE) – Ersättning för kompenserar för laglig privatkopiering av musik, film och tv-program. Betalas av företag i elektronikbranschen för produkter som är särskilt ägnade för privatkopiering.
 • Tilläggsersättning – Kompensation till artister och musiker från musikbolaget, med anledning av att skyddstiden förlängdes från 50 till 70 år. SAMI samlar in och distribuerar tilläggsersättningen på uppdrag av Svenska Musikerförbundet.

När musik används i radio, tv och på internet är det Ifpi som sköter insamlingen. Den insamlade ersättningen delas lika mellan SAMI och Ifpi.

På uppdrag av SAMI samlar Copyswede in ersättningen för kabelersättning och PKE.

 

Utbetalningar 2024

Vi gör fyra ordinarie utbetalningar under 2024: 26 mars, 18 juni, 26 september och 13 december.