Meny

Vårt uppdrag omfattar följande insamlingsområden, i Sverige och i andra länder:

  • Överföring till allmänheten via till exempel radio, tv och webbradio
  • Offentligt framförande, till exempel i restaurang, butik, hotell eller nattklubb
  • Vidaresändning av radio- och tv-sändning (kabel/satellit)
  • Ersättning för privatkopiering
  • Sekundäranvändning i form av on demand och kopiering

Det är rättigheterna för on demand och kopiering som du kan välja att undanta från SAMI:s uppdrag. Du kan också begränsa i vilka länder vi samlar in din ersättning.

Kontakta Medlemsservice för att anmäla begränsningar i SAMI:s uppdrag. Begränsningar träder i kraft sex månader efter din skriftliga begäran i enlighet med uppsägningsperioden i SAMI:s stadgar. SAMI fortsätter att samla in ersättningen under uppsägningstiden.

Läs mer om: