Meny

Mina Sidor

Som medlem i SAMI får du tillgång till Mina Sidor som ger överblick över dina utbetalningar, hela din diskografi och annan viktig information. Här kan du kan också justera i din diskografi, till exempel lägga till låtlängd, ISRC-kod eller medverkande som fattas. Var alltid noga med att kontrollera dina konto- och kontaktuppgifter så att dina pengar kommer fram. Logga in på Mina Sidor →

► Utlandsersättning

Du måste vara med i SAMI för att vi ska kunna samla in din ersättning i andra länder. Så länge du är det kan vi begära ut (”claima”) dina ersättningar utifrån respektive lands spelrapporter och våra systerorganisationer skickar pengarna till oss, vanligen en gång om året. Vi betalar ut din ersättning vid nästa utbetalning – helt utan avdrag för administrativa kostnader. Läs mer om utlandsersättning →

Medlem med rösträtt

När du är ansluten till SAMI och har fått två utbetalningar kan du bli medlem med rösträtt. Då får du rösta på SAMI:s föreningsstämma och kan vara med och påverka föreningens framtid. Allt du behöver göra är att skicka en undertecknad och bevittnad skriftlig ansökan med post. Styrelsen beslutar om medlemskap på nästkommande styrelsemöte.

Begränsa SAMI:s uppdrag 

När du ansluter dig till SAMI omfattas automatiskt alla insamlingsområden och rättighetskategorier som ligger inom vårt förvaltningsområde, samt alla länder som vi har avtal med. Enligt SAMI:s stadgar har du rätt att begränsa vårt uppdrag genom att undanta ett eller flera länder, eller på visst sätt begränsa de användningsområden som annars omfattas av vår förvaltning. Även vid begränsning tillämpas sex månaders uppsägningstid som räknas från det datum då den skriftligen inkommer till SAMI. Läs mer om begränsningar av SAMI:s uppdrag →

► Reklamation och klagomål

På SAMI gör vi vårt yttersta för att våra anslutna och medlemmar ska vara nöjda. Vi följer de regelverk som finns och eftersträvar en hög kvalitet i allt vi gör. Trots det kan det ibland uppstå situationer där en rättighetshavare inte är nöjd. Om du anser att en inspelning är felaktigt dokumenterad av SAMI eller att du fått felaktig ersättning kan du reklamera detta. Eller om du anser att SAMI inte sköter sin förvaltning enligt lagar och regelverk så kan du anmäla ett klagomål. SAMI:s policy för reklamation och klagomål →

► Gå ur SAMI

Om du vill går ur SAMI måste du säga upp ditt anslutningsavtal för att avsluta vårt förvaltningsuppdrag. Uppsägningen ska vara skriftlig och undertecknad. Enligt avtalet gäller en uppsägningstid på sex månader, denna räknas från det datum då uppsägningen kom in till SAMI.

 Arv av rättigheter 

En inspelning är skyddad i 70 år från det år inspelningen gjordes. Om en artist eller musiker avlider före skyddstidens utgång är det istället arvingarna som får ersättningen. För att ersättning ska kunna betalas ut till arvingar behöver vi information om vem eller vilka som tar över ersättningsrätten. Du måste då styrka arvsrätten genom att skicka in en kopia på en registrerad bouppteckning.

Om det finns mer än en arvinge behöver vi även en arvskifteshandling, och den ska vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare. SAMI genomför inga arvskiften, så den procentuella fördelningen av ersättningen mellan arvingar måste vara fastställd. Ibland kan det dröja innan arvskiftet blir klart. I sådana fall kan dödsbodelägarna gemensamt utse ett ombud som förvaltar dödsboet. Genom en ombudsfullmakt får ombudet rätt att ta emot ersättning från SAMI för dödsboets räkning. Fullmakten måste vara undertecknad av samtliga dödsbodelägare.