Ta mig till mobilanpassad hemsida
Dela:

Jag är...

Aktuellt

Utbetalning
15 september betalade SAMI ut 20 232 341 kr till 4 788 av våra anslutna rättighetshavare. Utbetalningen omfattar tidigare reserverad ersättning, privatkopieringsersättning samt internationell ersättning från Brasilien, Danmark, Holland, Irland, Island, Norge, Schweiz, Storbritannien och Tyskland.


Vi saknar inspelningslistor!
Finns du med på dessa inspelningar där vi saknar inspelningslistor så kan det finnas pengar att hämta. Samtliga här spelats.

Se listan här! 

Nästa utbetalning

8 dec