Meny

  1. Inspelning

Upphovsrättslagen skyddar artister och musiker som har medverkat på en inspelning, och ger dem rätt till ekonomisk ersättning när deras musik spelas offentligt. När någon ansluter sig till SAMI får vi i uppdrag att bevaka deras rätt till ersättning när inspelningarna används. Läs mer om att gå med i SAMI →

  1. SAMI-listor

Den som medverkar på en inspelning anmäler det till SAMI genom att registrera en SAMI-lista. Alla inspelningar samlas i SAMI:s databas och repertoaren finns att se på Mina Sidor för artister och musiker. Där finns också detaljerad information om den ersättning vi betalar ut. Läs mer om SAMI-listan →

  1. Musikanvändning

Musik används i alla slags verksamheter över hela landet – från restauranger, butiker, gym och hotell, till idrottsarenor, sjukhus och större arbetsplatser. Närmare 36 000 företag, föreningar, kommuner, regioner och myndigheter betalar till SAMI för att spela musik offentligt. Även radio- och tv-bolagen betalar när de spelar musik på radio, tv eller internet. Läs mer om att spela musik i din verksamhet →

  1. Insamling

Vi samlar in ersättning genom att teckna musikavtal med företag som använder musik i sin verksamhet. Via Ifpi samlar vi in ersättning för när inspelad musik sprids via radio, tv eller sändning via internet, och via Copyswede ersättning för privatkopiering och  vidaresändning. Vi samlar även in fonogramersättning för inspelningar som lånats ut på landets bibliotek, samt så kallad tilläggsersättning från musikbolagen. Läs mer om SAMI:s olika insamlingsområden →

  1. Internationell insamling

Vi samlar in ersättningar till våra medlemmar när deras musik spelas utomlands. Det gör vi med hjälp av utväxlingsavtal som vi tecknat med utövarorganisationer över hela världen. När en låt spelas utomlands skickar den utländska organisationen ersättningen till oss, så att vi kan betala ut den till medverkande artister och musiker. Läs mer om utväxlingsavtal och internationell ersättning →

  1. Fördelning

För att veta vilken musik som har spelats, samlar vi in rapporter från bland annat olika radio- och tv-kanaler. Vi kör rapporterna genom vår databas med registrerade SAMI-listor, för att få fram vilka som har medverkat på inspelningarna. Sedan räknar vi ut ersättningen till varje medverkande enligt särskilda fördelningsregler. Vi fördelar också ersättningar till artister och musiker i de länder som vi har utväxlingsavtal med. Läs mer om beräkning av ersättning och fördelning

  1. Utbetalning

Så är det äntligen dags för utbetalning! Vi gör fyra ordinarie utbetalningar om året. Över 50 000 artister och musiker är idag direktanslutna till SAMI och får utbetalning från oss när deras musik spelas.

 

Och mer ändå…

Utöver insamling och utbetalning arbetar vi för att stärka artisters och musikers roll i musikindustrin och i samhället. Med aktivt påverkans- och opinionsarbete strävar vi efter att fler utövare ska få skälig ersättning, och försöker få politiska beslut i Sverige och i EU att bidra. Läs mer om hur vi arbetar med opinion och påverkansarbete →

Vi samarbetar också med andra organisationer, såväl nationellt som internationellt för att stärka upphovsrätten. Läs mer om SAMI:s samarbeten →

Läs mer om SAMI:s arbete i vår årsredovisning. Här finns allt om årets resultat och rapporter från ordföranden, vd och de olika avdelningarna. Sedan 2022 redovisar vi insynsrapporten separat.

Läs vår senaste årsredovisning här eller beställ ett tryckt exemplar, mejla din adress till info@sami.se

Bläddra i tidigare årsredovisningar